Mga Nagwagi sa Lakan at Lakambini 2019

 

 

Lakan ng Filipino 2019

#3 Jon Marcus Anthony T. Fiestas

(HUMSS 12-Genesis)

 

 

 

 

 

 

Lakambini ng Filipino 2019

#10 Kyla M. Acosta

(ABM 12-Numbers)

 

 

 

 

 

 

Lakan ng Panitikan 2019

(1st Runner-Up)

#4 John Benedict D. Manaytay

(TVL-ICT 11-Luke)

 

 

 

 

Lakambini ng Panitikan 2019

(1st Runner-Up)

#2 Jzia Miecaella B. Aragones

(HUMSS 11-Matthew)

 

 

 

 

 

Lakan ng Gramatika

(2nd Runner-Up):

#1 Jeremy L. Sereno

(GAS 12-Joshua)

 

 

 

 

Lakambini ng Gramatika 2019

(2nd Runner-Up):

#3 Geneva B. Pore

(HUMSS 12-Genesis)

 

 

 

 

 

Lakan ng Retorika 2019

(3rd Runner-Up):

#2 John Lloyd B. Calvo

(TVL-ICT 11-Matthew)

 

 

 

 

Lakambini ng Retorika 2019

(3rd Runner-Up):

#8 Maeve Lane G. Eugenio

(STEM 12-Deuteronomy)

 

 

 

MGA NATATANGING PARANGAL

Bet ng Bayan

#1 Jeremy L. Sereno                                                   #10 Kyla M. Acosta

(GAS 12-Joshua)                                                       (ABM 12-Numbers)

Kasuotang Kaswal

#3 Jon Marcus Anthony T. Fiestas                    #5  Althea Jean Y. Tiozon

(HUMSS 12-Genesis)                                                  (ABM 11-John)

 

Kasuotang Pampalakasan

#3 Jon Marcus Anthony T. Fiestas                                      #5  Althea Jean Y. Tiozon

(HUMSS 12-Genesis)                                                                       (ABM 11-John)

 

Kasuotang Pormal

#3 Jon Marcus Anthony T. Fiestas                                 #3 Geneva B. Pore

(HUMSS 12-Genesis)                                             (HUMSS 12-Genesis)

Pinakamagandang kuha sa Larawan

#3 Jon Marcus Anthony T. Fiestas                                 #3 Geneva B. Pore

(HUMSS 12-Genesis)                                             (HUMSS 12-Genesis)

Pinakasikat sa FB 

#7 John Drexler Elemanco                                                #8 Maeve Lane G. Eugenio

(TVL-ICT 11-Mark)                                                             (STEM 12-Deuteronomy)

 

Talento

#10 Ryan Carlo C. Infante                                  #3 Geneva B. Pore

(ABM 12-Numbers)                                          (HUMSS 12-Genesis)